Er mennesket krigersk av natur?

Pinkerdebatten

Debatten etter Steven Pinkers bok «The Better Angels of Our Nature» er omfattende. Den danske vitenskapsjournalisten Lone Frank hadde en oppsummering av den internasjonale debatten i Morgenbladet 20.–26. juli 2012.Hovedspørsmålet er om menneskene er krigerske eller fredsommelige av natur.

Nettressurser

Lone Frank: Krigerske eller fredsommelige?

morgenbladet.no . . .

Blir verden stadig fredeligere?

I 2011 kom den canadiske professoren Steven Pinker med en bok som svarte JA på det spørsmålet. Vi har laget et undervisningsopplegg til den problemstillingen.

Om bruk av film i historieundervisningen


Velkommen til Historie Vg2 på nett

 

Omslaget er designet av Mette Damsleth, Ellipse AS. Bildet av ukjent kunstner forestiller Fernando Cortez som stiger i land i Mexico i 1519.Omslaget er designet av Mette Damsleth, Ellipse AS. Bildet av ukjent kunstner forestiller Fernando Cortez som stiger i land i Mexico i 1519.

På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2. Fra de eldste tider til 1700-tallet. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Vil du vite mer om innholdet på og oppbyggingen av nettstedet, klikker du på Om nettstedet under.

Dersom ikke annet er oppgitt, er forfatterne av tekster og oppgaver Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen og Svein A. Aastad. Grafiske illustrasjoner, kart og animasjoner er laget av John Arne Eidsmo.

For å kunne se og lese noe av dette materialet trenger du Acrobat Reader og Flash minimum versjon 8. Programmene kan lastes ned gratis.

 

 

 

Nettressurser

Nettsted med elementære oppgaver til norgeshistorien

http://norgeshistorie.cappelendamm.no/

NRKs skolesider i historie

http://nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T18244

Slektshistorie, bygdebøker, folketellinger mm

http://www.slekt.no/

Om historisk metode

http://www.kildenett.no/temaer/metode

Kildenett.no

Aktuelt

Søk etter arkeologiske funn i hele Norge

Søk etter kulturminner i hele Norge