Læreplanen i historie

Nettressurser

Utdanningsdirektoratet: Læreplanen i historie

http://www.udir.no/kl06/HIS1-02/