Referanselitteratur

Vi har laget en liste over en del nyere litteratur vi har hatt særlig nytte av i arbeidet med manuskriptet til denne boken. I tillegg har vi selvsagt brukt de oversiktsverkene i norgeshistorie og verdenshistorie som har kommet de siste årene. Vi nevner:

Aschehougs Norgeshistorie, bind 1–12. Oslo 1994–98
Norges historie, bind 1–15 (Cappelen). Oslo
Aschehougs Verdenshistorie, bind 1–16. Oslo 1982–93
Cappelens Verdenshistorie, bind 1–21. Oslo 1982–87
Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 1–33 (Cappelen). Oslo
R.R. Palmer and Joel Colton: A History of the Modern World. New York 1995
Cappelens Kvinnehistorie. Bind 1–3. Oslo 1992­–1993

Kapittel 1 Fra jegere og samlere til sivilisasjoner

John Baines, Jaromir Málek: Atlas of Ancient Egypt. Equinox. Oxford 1984
Den egyptiske dødeboken. Den norske Bokklubben 2001
Egypt. History & Civilization. Osiris. Cairo (Utgivelsesår ikke angitt; kjøpt på Kairo museum i april 2006.)
Robert Hamilton: Forntidens Egypten. Faraonernas rike. Parragon Books 2006
Claudia Kalb: «The path back to «Adam» and «Eve»». Newsweek May 1 2006
Gunnar W. Knutsen: Lange linjer i historien. Cappelen Akademisk Forlag 2006
Anders C. Krogh: Med jaguarens kraft. Bazar 2006
Robert J. Wencke: Patterns in Prehistory. Oxford University Press 1990
«The greatest journeys». National Geographic March 2006

Kapittel 2 Antikken

Mitchell Beazley: The Rise and Fall of the Classical World. Octopus Publishing Group Ltd. London 2006
Det Norske Institutt i Athen. Novus Forlag 2003
Tom Holland: Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West. Little, Brown 2005
Tom Holland: Rubicon. Gyldendal 2006
Jon W. Iddeng (red.): Antikke samfunn i krig og fred. (Festskrift til Johan Henrik Schreiner).
Nanna Lindefjeld-Hauge: Antikkens guder og helter. Cappelen 1989
Bryan Magee: Filosofi. Damm 1999
Jørgen Christian Meyer: Antikkens historie. Cappelen Akademisk Forlag 1998
Terje Nordby: Forvandlinger. Et moderne møte med greske myter. Andresen & Butenschøn 1999
Harald Ranheimsæter: Europas idéhistorie. Aschehoug 1979
Per-Bjarne Ravnå: Gresk og romersk politisk historie. Cappelen Akademisk Forlag 2006

Kapittel 3 Middelalderen

Håkan Arvidsson, Tove E. Kruse: Europa 1300–1600. Roskilde Universitetsforlag 1999
Kim Esmark, Brian Patrick McGuire: Europa 1000–1300. Roskilde Universitetsforlag 1999
Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø: Tusen års europahistorie. Romere, germanere og nordboere. Pax Forlag 2001
Kurt Villads Jensen: Korstogene. Cappelen Fakta 2006

Kapittel 4 Vikingtid og middelalder i Norge

Håkan Arvidsson, Tove E. Kruse: Europa 1300–1600. Roskilde Universitetsforlag 1999
Narve Bjørgo, Øystein Rian, Alf Kaartvedt: Selvstendighet og union fra middelalderen til 1905. Norsk utenrikspolitikks historie. Universitetsforlaget 1995
Rolf Danielsen, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle, Edgar Hovland. Grunntrekk i norsk historie fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 1991
Geir Atle Ersland og Hilde Sandvik: Norsk historie 1300–1625. Det Norske Samlaget 1999
Kim Esmark, Brian Patrick McGuire: Europa 1000–1300. Roskilde Universitetsforlag 1999
James Graham-Campbell (red.):Vikingenes verden. Cappelen Fakta 1996
Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750. Cappelen Akademisk Forlag 2004
Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø: Tusen års europahistorie. Romere, germanere og nordboere. Pax Forlag 2001
Kurt Villads Jensen: Korstogene. Cappelen Fakta 2006
Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen, Erling Sandmo: Norsk historie 1750–1537. Tano Aschehoug 1999
Jon Vidar Sigurdsson: Kristninga i Norden 750–1200. Det Norske Samlaget 2003
Jon Vidar Sigurdsson: Norsk historie 800–1300. Det Norske Samlaget 1999
Bergljot Solberg: Jernalderen i Norge. Cappelen Akademisk Forlag 2000
Gro Steinsland: Norrøn religion. Pax Forlag 2005

Kapittel 5 Kolonisering og kulturmøter

Håkan Arvidsson, Tove Kruse: Europa 1300–1600. Roskilde Universitetsforlag 1999
Finn Fuglestad. Fra Svartedauen til Wienerkongressen. Cappelen Akademisk Forlag 1999
Finn Fuglestad: Latin-Amerika og Karibiens historie. Cappelen Akademisk Forlag 1994
Finn Fuglestad: Spanias og Portugals historie. Cappelen Akademisk Forlag 2004
Rolf Hobson: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500–1945. Cappelen Akademisk Forlag 2005
Steinar Imsen: Europa 1300–1550. Universitetsforlaget 2000
Arne Kalland: Japans historie. Cappelen Akademisk Forlag 2005
Gunnar W. Knutsen: Lange linjer i historien. Cappelen Akademisk Forlag 2006
David Landes: The Wealth and Poverty of Nations. Abacus 1998
Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli, Pamela Price: Indias historie. Cappelen Akademisk Forlag 2004
Jarle Simensen: Afrikas historie. Cappelen Akademisk Forlag 2004

Kapittel 6 Styreformer i Europa

Håkan Arvidsson, Tove E. Kruse: Europa 1300–1600. Bind 2. Roskilde Universitetsforlag 1999 
Sverre Bagge: Europa tar form. Cappelen 2004
Cappelens Illustrerte Verdenshistorie. Cappelen Fakta 1996
Finn Fuglestad: Fra svartedauen til Wienerkongressen. Cappelen Akademisk Forlag 1999
Hans-Kurt Gade m.fl.: Europas vej. Munksgaard 1994
Rolf Hobson: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500–1945. Cappelen Akademisk Forlag 2005
Steinar Imsen: Europa 1300–1550. Universitetsforlaget 2000
Gunnar W. Knutsen: Lange linjer i historien. Cappelen Akademisk Forlag 2006

Kapittel 7 Norge i vekst 1500–1800

Sverre Bagge og Knut Mykland: Norge i dansketiden. Cappelen 1987
Narve Bjørgo, Øystein Rian, Alf Kaartvedt: Selvstendighet og union fra middelalderen til 1905. Norsk utenrikspolitikks historie. Universitetsforlaget 1995
Rolf Danielsen, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle, Edgar Hovland: Grunntrekk i norsk historie fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 1991
Ståle Dyrvik: Norsk historie 1625–1814. Det Norske Samlaget 1999
Geir Atle Ersland og Hilde Sandvik: Norsk historie 1300–1625. Det Norske Samlaget 1999
Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750. Cappelen Akademisk Forlag 2004.
Erik Opsahl og Sølvi Sogner: «I kongenes tid 900–1814». Bind 1 av Norsk innvandringshistorie (red. Knut Kjelstadli). Pax Forlag 2003
Leif Svalesen: Slaveskipet Fredensborg og den dansk-norske slavehandelen på 1700-tallet. Cappelen Fakta 1996.