Forslag til halvårsplaner

En av forfatterne har laget forslag til halvårsplaner for henholdsvis høst og vår. De er ment som utgangspunkt for den enkelte lærer i planlegginga av egen undervisning. Vi tar gjerne imot synspunkter på og forslag til forbedringer av planene.