Kapittel 1: Fra jegere og samlere til sivilisasjoner

Ryggstykket på farao Tutankhamons gulltrone. (Scala Archives, Florence: Egyptian Museum, Cairo, Egypt)Ryggstykket på farao Tutankhamons gulltrone. (Scala Archives, Florence: Egyptian Museum, Cairo, Egypt)

Vår menneskeart, Homo sapiens sapiens, oppstod i Afrika for mer enn 150 000 år siden. For ca. 50 000 år siden begynte våre forfedre å utvandre til andre verdensdeler. De levde som jegere og samlere med redskaper, våpen og klær av stein, bein, treverk, plantefibre og skinn. Ettersom de ikke hadde skriftspråk, kan vi få kunnskap om dem ved hjelp av folk som fremdeles lever som jegere og samlere, ved arkeologi og ny genteknologi.

For ca. 10 000 år siden kom jordbruksrevolusjonen. Mennesker i Midtøsten begynte med svibruk. De brente skog og sådde i asken for å få fram korn på kunstig måte, sannsynligvis fordi økt befolkningsvekst tvang dem til det. I tillegg holdt de tamdyr. Av ull vevde de klær, og de utviklet pottemakerkunsten for å lagre mat. Jordbruket førte også til at sykdommer ble overført fra dyr til mennesker og til miljøproblemer med erosjon og forurensing av drikkevann.

Fra 4000-tallet f.Kr. utviklet menneskene sivilisasjoner langs elevene Eufrat og Tigris, Nilen, Indus og Huang He. Vanningsjordbruket kunne brødfø et stort antall mennesker. Med sivilisasjonene kom klassedelte samfunn med konger og prester på toppen. Menneskeheten kom inn i det vi kaller historisk tid, fordi sivilisasjonene utviklet skriftspråk. I tillegg laget de bronse og tok seinere i bruk jern. Det førte til krig om land, matvarelagre og metaller, og krigsfanger ble gjort til slaver.

Rundt 3000 f.Kr. samlet faraoer landsbyene langs Nilen til ett rike. Folk trodde at farao var en gud i menneskeskikkelse, og all jord tilhørte ham. Sola og Nilen var viktige guder, og jakten på et evig liv gjennomsyret det egyptiske samfunnet. De mest kjente faraoene levde i Det nye riket fra ca 1500 f.Kr. På 1400-tallet f.Kr. hersket den kvinnelige faraoen Hatsepsut, og på 1300-tallet f.Kr. farao Aknaton og hans hustru Nefertiti. De forsøkte å innføre solguden som eneste gud. På 1200-tallet f.Kr. levde erobreren Ramses 2. Han kjempet mot hettittene for å forsvare Egypts grenser i Midtøsten. Etter år 1000 f.Kr begynte Egypt å gå i oppløsning, og på 500-tallet f.Kr ble landet erobret av perserne.     

Nettressurser

Har kartlagt neandertaler-genene

http://www.aftenposten.no/viten/article2923527.ece

Verdens eldste musikkinstrument?

http://www.aftenposten.no/viten/article3142636.ece

Anders C. Krogh. Mannen som ville bli indianer

http://www.aftenposten.no/reise/article1529155.ece

Interaktivt atlas over menneskenes vandringer (engelsk)

http://www3.nationalgeographic.com/genographic

National Geographic

BBC: Cavemen (hulemennesker)

http://www.bbc.co.uk/science/cavemen/

The Ancient Indus Civilization (engelsk)

http://www.harappa.com/har/har0.html

BBC: Egyptians

http://www.bbc.co.uk/history/ancient/egyptians/index.shtml

Arkeologi i nord (veldig innholdsrikt nettsted)

http://arkeologi.blogspot.com/2006/10/to-nye-gullfunn-fra-kristiansand.html

Frans-Arne Stylagar sine sider om nordisk arkeologi