Repetisjonsspørsmål til "Middelalderen"

Oppgave

 1. Hva betyr begrepet middelalder, og hvilke faser kan perioden deles inn i?
 2. Hvordan bygde den katolske kirken ut makten sin i tidlig middelalder?
 3. På hvilke måter satte kristendommen sitt preg på middelaldermenneskenes liv?
 4. Hvorfor klarte araberne å erobre et stort rike?
 5. Hvorfor ble muslimene splittet i sjiaer og sunnier?
 6. Hva kjennetegnet islamsk kulturblomstring fram til ca. 1100?
 7. Hva kjennetegner kvinnenes kår i det muslimske samfunnet i middelalderen?
 8. Hvordan samarbeidet de frankiske kongene med pavekirken?
 9. Hva førte fram til bruddet mellom den romersk-katolske kirken og den gresk-ortodokse kirken i 1054?
 10. Hva legger vi i begrepene serf, vasall, len og føydalsamfunn?
 11. Hvordan var adelskvinnenes situasjon i føydalsamfunnet?
 12. Hva gikk investiturstriden ut på, og hvordan ble den avsluttet?
 13. Hvordan skapte situasjonen i Midtøsten på slutten av 1000-tallet et grunnlag for korstogene, og hva utløste dem?
 14. Hva var inkvisisjonen?
 15. Hva var hovedårsakene til folkeøkningen og framgangen i landbruket i middelalderen?
 16. Hvorfor ble det grunnlagt tusenvis av nye byer i høymiddelalderen, og hvordan ble byene styrt?
 17. Hvordan ble kongemakten styrket i høymiddelalderen?
 18. Hvilke økonomiske og sosiale virkninger hadde svartedauden?
 19. Hva var en stenderforsamling?
 20. Hvilken innflytelse fikk det engelske parlamentet i middelalderen?
 21. Hvordan styrket ny krigsteknikk kongemakten på adelens bekostning i seinmiddelalderen.
 22. Hvorfor ble keisermakten svekket i Det tysk-romerske riket fra slutten av 1200-tallet?
 23. Hvorfor ble bøndene i Øst-Europa mer ufrie enn bøndene i Vest-Europa?