Svartedauden

Svartedauden kom til nordkysten av Svartehavet med genovesiske skip høsten 1347. Deretter spredte pesten seg raskt med skipstrafikken langs Europas kyster. Til Norge kom den i 1349.

Oppgave

  1. Hva var årsaken til svartedauden, hvordan artet den seg, og hva var konsekvensene for Europas befolkning?
  2. Hva mente samtiden om årsakene til svartedauden?

Nettressurser

Harald Aastorp: Svartedauden enda verre enn antatt. Intervju med Ole Jørgen Benedictow

http://www.forskning.no/Artikler/2004/juli/1090833676.68

forskning.no 1. august 2004

Black Death

http://www.bbc.co.uk/history/british/middle_ages/black_01.shtml

© Mike Ibeji, BBC

The Black Death, 1348

http://www.eyewitnesstohistory.com/plague.htm

Eye Witness to History