Repetisjonsspørsmål til "Vikingtid og middelalderen i Norge"

Oppgave

 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet?
 2. Hvem møtte på bygdetinget, og hvilke oppgaver hadde det?
 3. Hvorfor var høvdingene så mektige i vikingtiden?
 4. Hvilke idealer, våpen og egenskaper hadde vikingkrigerne?
 5. Hva var en trell, og hvilken betydning hadde trellene i vikingtiden?
 6. Hvordan kan forhold ute i Europa ha påvirket vikingenes angrepslyst?
 7. Hvorfor ble Norden et viktig ledd i den europeiske fjernhandelen i vikingtiden?
 8. Hva var det typiske ved vikingferdene på 800- og 900-tallet?
 9. Hva menes med vikingferder i “vesterveg” og ”austerveg”?
 10. Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongsmakt i Norge?
 11. På hvilke måter fikk Håkon den gode i stand et godt samarbeid med bøndene?
 12. Hvordan var forholdet mellom samer og nordmenn i vikingtiden?
 13. Hvordan utnyttet kirken Olav Haraldssons død på Stiklestad?
 14. Vis hvordan kristendommen avløste den norrøne religionen på 1000-tallet.
 15. Hvordan klarte Harald Sigurdsson å sikre seg kongsmakt i Norge?
 16. Hva betydde det at kongene styrte i et samkongedømme?
 17. Hvorfor brøt det ut borgerkriger i Norge på 1100-tallet?
 18. Hva ble bestemt i tronfølgeloven av 1163?
 19. Hvem var birkebeinerne?
 20. Hva var baglerpartiet?
 21. Hvorfor kalles perioden 1217–1349 ”storhetstiden” i norsk historie?
 22. Hva var ”finnskatten”?
 23. Hva var kanselliet og kongsrådet?
 24. Hva var forskjellen mellom en selveierbonde og en leilending?
 25. Hvilke byer var viktigst i Norge i middelalderen?
 26. Hva var svartedauden?
 27. Hvem var hanseatene?
 28. Hva var Kalmarunionen?