Byer

Framveksten av byer i middelalderen hadde sammenheng med maktkonsentrasjoner, først og fremst med framveksten av det norske kongedømmet på 900-tallet. Innføringen av kristendommen hadde også betydning. Besøk nettstedene nedenfor og søk på Internett for å finne ut mer om byutvikling i Norge og andre skandinaviske land.

Oppgave

  1. Hva er en by?
  2. Hvor lå de første byene i Norge, og hva kjennetegner den tidlige byutviklingen? (Les artikkelen "Tidlig byutvikling i Vest-Norge")
  3.  Velg en norsk middelalderby på listen nedenfor eller ved å søke på Internett, og fortell om byen.

Nettressurser

Erik Schia: Den første urbaniseringen i Oslofjord-regionen

http://www.uib.no/bmu/publ/onsdagskvelder/bind7/del2.html

© Universitetet i Bergen

Knut Helle: Tidlig byutvikling i Vest-Norge

http://www.uib.no/bmu/publ/onsdagskvelder/bind7/del1.html

© Universitetet i Bergen