Repetisjonsspørsmål til "Kolonisering og kulturmøter"

Oppgave

 

 1. Hvilken betydning fikk skips- og våpenteknologi og kruttet for europeisk ekspansjon?
 2. Hva menes med korstogstanken?
 3. Hvorfor tok portugiserne ledelsen i den oversjøiske ekspansjonen?
 4. Hvem fant sjøveien til India, og hvorfor var det så viktig?
 5. Hvor havnet Columbus i 1492? Hvor trodde han at han var kommet?
 6. Hvilken betydning fikk Magellans jordomseiling?
 7. Hva gikk merkantilismen ut på?
 8. Hva var trekanthandelen?
 9. Hvilke varer var portugiserne ute etter i Afrika?
 10. Hvorfor kunne det være vanskelig å få til sentraliserte samfunn i områder av Afrika?
 11. Hvorfor var ættene viktige i Afrika?
 12. Hvilken betydning fikk dromedaren i Afrika?
 13. Hvordan begynte den europeiske slavehandelen i Afrika?
 14. Hvor omfattende var slavehandelen?
 15. Hva førte boerne til det sørlige Afrika, og hva slags samfunn skapte de?
 16. Hva gikk konfutsianismen ut på?
 17. Hvilke oppfinnelser var kineserne tidlig ute med?
 18. Hvorfor stoppet de kinesiske sjøekspedisjonene på 1400-tallet brått opp?
 19. Hva var kastesystemet i India?
 20. Hvordan fikk Storbritannia innflytelse i India?
 21. Hvilke varer drev britene handel med i India?
 22. Hva var typisk for sivilisasjonene som mayaene, aztekerne og inkaene skapte i Amerika?
 23. Hvorfor gikk de spanske erobringene av indianerrikene i Mexico og Peru så lett?
 24. Hvordan ble Brasil erobret av europeerne?
 25. Hvilke negative konsekvenser fikk de europeiske erobringene for indianerne i Mexico og Peru?
 26. Hvor i Nord-Amerika slo franskmenn, engelskmenn, nederlendere, skotter og irer seg ned?
 27. Hvordan ble de engelske koloniene styrt?
 28. Hvorfor ble det konflikter mellom indianerne og kolonistene?
 29. Hvilken virkning fikk europeerne på Afrika, Amerika og Asia?
 30. Hvordan virket kontakten med andre verdensdeler på Europa?