Trekanthandelen

Bruk nettressursene nedenfor til å besvare spørsmålene om trekanthandelen. Start med å søke på ”trekantfart” i Wikipedia for å finne en definisjon på trekanthandel.

Oppgave

  1. Hva var trekanthandelen? Hvor og når foregikk denne handelen, og hvem var aktører?
  2. Hvilken rolle spilte Danmark-Norge. Finn eksempler på dansk-norsk trekanthandel.
  3. Søk på Internett eller bruk nettressursene nedenfor til å finne ut mer om slavenes skjebne i Nord- og Sør-Amerika og eventuelt i andre land.
  4. Når ble slaveriet i Amerika opphevet?
  5. På hvilken måte var Danmark-Norge involvert i slavehandelen?

Nettressurser

Trekanthandel

http://www.leksikon.org/html/dk/trekanthandel.htm

© Leksikon for det 21. århundre

Danmarks kolonitid

http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_kolonitid

© Wikipedia

Historien om Dansk Vestindien

http://www.dwis.dk/

© Dansk Vestindisk Selskab