Spaniernes herjinger på Haiti

Den spanske dominikanerpresten og kolonisten Bartolomé de Las Casas var vitne til og har skildret spaniernes erobring av De vestindiske øyene i pamfletten "En kort framstilling av ødeleggelsen av [Vest]-India". Her skildrer Las Casas spaniernes framferd mot indianerne på Haiti.

Oppgave

  1. Hvilke metoder brukte spanierne?
  2. Hvilken hensikt kan las Casas ha hatt med å offentliggjøre slike skildringer i Spania?

Kilde

Utdrag fra "En kort framstilling av ødeleggelsen av [Vest]-India"

Da de hver eneste dag så seg underkuet og utryddet av spaniernes grusomme og umenneskelige behandling, trampet til jorden av hester, oppspist og sønderslitt av hunder, brent levende og torturert på alle tenkelige måter, besluttet de i de fleste provinser å overgi seg til sin ulykkelige skjebne uten strid og gi seg i sine fienders hender.

De gikk bare inn i landsbyene, og det var ikke de barn, gamle, eller gravide og fødende som ikke ble sprettet opp og lemmet i stykker, som om de slaktet sauer i et fjøs. De veddet om hvem som med ett sabelhugg kunne kløyve en mann i to, eller kutte hodet av ham med et snitt av dolken, eller åpne tarmene hans på samme vis. De rev de nyfødte fra brystet hos moren, grep dem i bena og slengte dem med hodet først mot steinene. Eller de kjørte dem med hodet først nedi elven, og hylte av latter over de små som sprellet nedi vannet. Eller de bare kjørte sverdet gjennom begge, både mor og barn, så snart de så noen. De satte opp svære galger, og på slik måte at de hengte nesten fikk tærne ned på bakken. De hengte til og med tretten om gangen for å gjøre ære på vår Forløser og de tolv apostler. De brente dem av og til levende på bål. Eller de surret dem inn i tørt gress, satte fyr på og brente dem på den måten.

Nettressurser

The Tale of Bartolome de Las Casas

http://www.webster.edu/~corbetre/haiti/history/spanish/lascasas.htm

© Bob Corbett, Webster University, St. Louis