Repetisjonsspørsmål til "Styreformer i Europa"

Oppgave

 1. Hvordan ble kongene valgt i middelalderen?
 2. Hva menes med dynastisk politikk og territorialstater?
 3. Hva var et stendersamfunn?
 4. Hva var bakgrunnen for de italienske bystatenes makt?
 5. Hva er kapitalisme?
 6. Hvordan ble Venezia styrt?
 7. Hva betyr humanisme?
 8. Hvordan ville Machiavelli at fyrstene skulle styre?
 9. Hva betyr renessanse?
 10. Hva er Leonardo da Vinci og Michelangelo kjent for?
 11. Hvilket verdensbilde rådde før det heliosentriske verdensbildet kom?
 12. Hvem var John Wyclif og Jan Hus?
 13. Hvordan ville Luther reformere kirken?
 14. Hvorfor ble det bondeopprør i Tyskland?
 15. Hvordan ville Calvin organisere staten?
 16. Hvorfor fikk fyrstene mer makt der reformasjonen ble innført?
 17. Når ble reformasjonen innført i Danmark-Norge og Sverige, og hva betydde det for kongens makt?
 18. Hva var motreformasjonen?
 19. Hvem var Ignatius Loyola?
 20. Hvordan ble Nederland styrt?
 21. Hvorfor gjorde nederlenderne opprør mot Spania?
 22. Hva var bakgrunnen for trettiårskrigen?
 23. Hva gikk freden i Westfalen i 1648 ut på?
 24. Hvordan var det engelske parlamentet organisert?
 25. Hvorfor ble det borgerkrig i England i 1642?
 26. Hva menes med et parlamentarisk styre?
 27. Hvilke kjennetegn hadde eneveldet som styringsform?
 28. Hvorfor greide osmanene å ekspandere inn i Europa?
 29. Hvilke endringer skjedde i Russland under tsar Peter den store?
 30. Hvordan ble Østerrike og Preussen styrt?
 31. Hvilke stender var det i Frankrike?
 32. Hva kjennetegnet styret til Ludvig 14.?
 33. Hvordan endret maktforholdene seg i Norden på 1600-tallet?
 34. Hvordan ble eneveldet innført i Danmark-Norge?
 35. Hva var kollegiesystemet?