Et nytt verdensbilde

Isaac Newton, Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler og Tycho Brahe er berømte for sine astronomiske oppdagelser. Oppdagelsene fikk betydning for utformingen av et helt nytt verdensbilde, det heliosentriske. Bruk Wikipedia og nettstedene nedenfor til å gjøre deg kjent med disse berømte vitenskapsmennene.

Oppgave

  1. Hva betyr heliosentrisk verdensbilde?
  2. Lag en kort presentasjon av én eller to av vitenskapsmennene som er nevnt her. Hvilke oppdagelser gjorde de, og hvilke tanker er de kjent for?
  3. Hvem var Giordano Bruno, og hvilken skjebne fikk han?
  4. Hva var Keplers lover?

Nettressurser

Isaac Newton

http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/idehistoriske-epoker/1600-tallet/newton

© Ariadne: Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo

400 års dansk astronomi

http://www.udstillinger.dnlb.dk/astroweb/

© Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Kulturnet Danmark

Tycho Brahe

http://www.nada.kth.se/~fred/tycho/index.html

© Fredric Ihren

The Galileo Project

http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo//

© Rice University

Astronomi og romfart

http://www.tycho.dk/astronomi/

© Tycho Brahe Planetarium