Søk etter kulturminner i hele Norge

Lurer du på om høyden bak huset ditt er en gravhaug? Riksantikvaren har opprettet et nettsted som inneholder en komplett oversikt over ulike kulturminner i Norge, blant annet fredede bygninger, arkeologiske funn og kirker. Du kan søke på type kulturminne, og du kan søke i kommunen din. 

Nettressurser

Riksantikvaren: Kulturminnesøk

http://kulturminnesok.no/

Aktuelt

Søk etter arkeologiske funn i hele Norge

Søk etter kulturminner i hele Norge