Søk etter arkeologiske funn i hele Norge

Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger er på nett.  480 000 gjenstander og funn fra steinalderen, bronsealderen og middelalderen er lagt ut slik at du kan søke etter dem. De fleste av funnene er sjelden eller aldri vist for publikum tidligere. Flere funn vil bli lagt ut etter hvert som de blir registrert og katalogisert. Sjekk om det er funnet steinalderøkser, smykker fra bronsealderen eller en vikinghjelm på hjemstedet ditt.

Nettressurser

Arkeologiske gjenstander på nett

http://www.unimus.no/

Aktuelt

Søk etter arkeologiske funn i hele Norge

Søk etter kulturminner i hele Norge